Hari Minggu Biasa Ke-2

Antifon Pembukaan

* Seluruh bumi hendaknya menyembah Dikau ya Allah dan bermazmur bagi Mu,meluhurkan nama Mu,ya Allah mahatinggi.

Antarbacaan :

R : Ya Tuhan,aku datang melakukan kehendak Mu.

* Aku rindu menanti-nantikan Tuhan.Ia memperhatikan daku dan mendengarkan seruan ku.Ia membuat aku melagukan madah baru untuk memuji nama-Nya.

* Korban dan persembahan tidak Kau kehendaki tetapi Engkau telah membuka telinga ku.Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Kau tuntut.Lalu aku berkata,"Lihat,aku datang."

* Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku.Aku suka melakukan kehendak Mu,ya tuhan.Taurat Mu ada dalam dadaku.

* Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar;bahkan bibir ku tidak ku tahan,Engkau juga yang tahu,ya Tuhan.

Pengantar Injil :


Alleluia,Alleluia....Akulah cahaya dunia.Barang siapa mengikuti Aku,memiliki cahaya hidup....Alleuia...Alleluia....

Menghayati Ekaristi dalam Hidup :

Di dalam gereja Kristus bertemu dengan para pengikut-Nya.Gereja mewartakan sabda Allah.Gereja mengakui imannya dalam doa dan hidup.Dengan demikian ingin ditampakkan persa umat dengan Tuhan dan persatuan antara semua orang satu sama lain.Yohanes Pembaptis mengantarkan orang kepada cahaya.Demikian pula setiap penganut Kristus dengan lisan maupun tulisan memberi kesaksian bahawa Kristus telah datang menyelamatkan semua orang.