Hari Minggu Biasa ke 14

Antifon Pembukaan :
* Kami mengenangkan kasih setia Mu ya Allah,dalam rumah Mu yang kudus.Sebagaimana Engkau berkuasa di seluruh dunia,demikian pun Engkau dipuji sampai ke ujung bumi.

Kata Pembukaan :
Orang yang mempunyai keyakinan atau mengira telah menemukan cita-cita hidupnya sering tergoda untuk mendesakkan pandangan atau pendiriannya kepada orang lain,bahkan dengan paksaan.Tetapi kita tahu bahawa tidak selalu yang berbicara paling keras atau paling kuasa,itulah yang mampu memperbaiki keadaan dan berpengaruh.Bacaan-bacaan hari ini membicarakan soal kesedarhanaan dan kelembutan hati.Sebagaimana Raja Al Masih memasuki kotanya dengan menaiki keledai dan bukan seperti seorang penguasa gagah perkasa yang naik kuda dengan iringan gemerincingnya senjata demikianlah Kristus datang ditengah kita sebagai seorang hamba yang rendah hati,tersembunyi bagi kaum cerdik pandai tetapi nampak nyata bagi anak-anak.Ia mengajak kita untuk mengikuti teladaan-Nya.Pelayanan cinta kasih termasuk rencana hidup setiap orang Kristian.

Pembacaan I : Za 9 : 9-10 'Lihatlah,raja mu datang dengan rendah hati".

Raja Al Masih yang digambarkan di sinimtakkan menggunakan kekuataan fizik untuk mendirikan kerajaan Nya,sebagaimana diharapkan oleh kebanyakaan orang.Ia tidak naik kuda seperti para penguasa yang sombong,tetapi naik keledai seperti para raja Istael pada zaman lampau.Dengan gembira ria Ia disambut oleh rakyat.tetapi Ia seorang yang jujur dan lemah lembut.Maka Yahwe memberikan kemenangan kepada Nya.

Antarbacaan -

R : Aku mengagungkan Dikau ya Allah Raja Ku.
# Aku mengagungkan Dikau ya Allah Raja ku,aku memulihkan nama Mu selama-lamanya.Setiap hari aku hendak meluhurkan Dikau,dan memuji nama Mu selama-lamanya.

# Tuhan itu pengasih dan penyayang,lambat akan murka dan besar kasih setia-Nya.Tuhan baik terhadap semua orang,penuh kasih setia terhadap segala ciptaan-Nya.

# Ya Tuhan,semoga segala karya Mu bersyukur kepada Mu dan semua kekasih Mu memuji Engkau.Semoga mereka mengumumkan kerajaan Mu yang mulia dan mewartakan keperkasaan Mu.

# Tuhan setia dalam semua sabda Nya,penuh kasih dalam segala karya Nya.Tuhan menopang semua orang yang jatuh dan menegakkan semua orang yang tertunduk.

Pembacaan II : Rm 8:9,11-13
Orang yang dibiarkan mengandalkan kekuataannya sendiri akan dikuasai oleh dosa.tetapi bila Roh Kristus tinggal padanya,maka ia akan bangkit tetapi dengan syarat bahawa ia hidup sesuai dengan hidup barunya;dengan syarat pula bahawa ia mengerjakan karya-karya roh,bukan perbuataan dosa.

 Pengantar Injil
# Alleluia..Alleluia....Terpujilah Engkau Bapa,Tuhan langit dan Bumi !Sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana...Alleluia...Alleluia...

Injil -: Mat 11: 25-30

Bila Raja Al Masih datang,maka akan dipanggil-Nya orang-orang yang hidup sebagaimana Dia.Kepada mereka yang rendah hati dan lemah lembut dan bukan kepada para cerdik pandai akan diwartakan sukacita dan keselemataan.Ia akan mewahyukan pula misteri Bapa Nya.Mereka akan dibebaskan dari beban-beban berat peraturan munafik dan akan menerima semangat baru.Hukum yang tertulis di dalam hati mereka adalah ringkas sebab di dukung oleh cinta kasih.

Menghayati Ekaristi dalam Hidup

Berbahagialah yang lemah lembut dan berbahagialah yang rendah hati.demikianlah bunyi paradoks sabda bahagia.kristus sendirilah yang menjamin hal itu.Dengan salib Nya Ia telah jaya.Para pengikut Nya harus berjuang melawan kepalsuan,paksaan dan penindasan.Mereka harus belajar menggunakan paksaan itu terhadap dirinya sendiri.Di situlah mereka belajar berjuang melawan egoisme dan kesombongan dunia.dan bila mau mendengarkan Roh Kristus,maka akan diperolehkannya petunjuk-petunjuk praktis bagi hidupnya.Petunjuk-petunjuk itu searah dengan kerendahan hati serta kelembutan hati dan kemiskinan.